Renhetsteknik Nr 1, 2019

Renhetsteknik Nr 4, 2018

RENHETSTEKNIK

RenhetsTeknik (Nordisk Journal för Renhetsteknik och Rena Rum) är föreningens egen officiella publikation och branschtidning som distribueras gratis till alla medlemmar. Tidningen, som ges ut med fyra nummer per år, innehåller aktuell information om utbildningar, utveckling, forskning och standarder, rapporter och nyhetsnotiser om företag och produkter samt viktig föreningsinformation.

PRESSRELEASER, FÖRETAGSINFORMATION OCH FÖRSLAG TILL INNEHÅLL

sänds direkt till tidningens redaktör. Se under Redaktion & Produktion.

KOMMANDE UTGIVNINGAR (PRELIMINÄRT)

NR 2020:1

Material 2020-02-11
Utgivning 2020-03-12

NR 2020:2

Material 2020-05-25
Utgivning 2020-06-18

NR 2020:3

Material 2020-08-24
Utgivning 2020-09-22

NR 2020:4

Material 2020-11-19
Utgivning 2020-12-17

NR 2021:1

Material 2021-02-11
Utgivning 2021-03-11

NR 2021:2

Material 2021-05-20
Utgivning 2021-06-17

För annonsering t o m nr 2020:2 se Information om annonsering; priser och utgivningsdagar.