Renhetsteknik Nr 3, 2023

 

 

 

Renhetsteknik Nr 2, 2023

RENHETSTEKNIK

RenhetsTeknik (Nordisk Journal för Renhetsteknik och Rena Rum) är föreningens egen officiella publikation och branschtidning som distribueras gratis till alla medlemmar. Tidningen, som ges ut med fyra nummer per år, innehåller aktuell information om utbildningar, utveckling, forskning och standarder, rapporter och nyhetsnotiser om företag och produkter samt viktig föreningsinformation.

Renhetsteknik Nr 4, 2022

Renhetsteknik Nr 3 2022

Renhetsteknik Nr 3 2022

Renhetsteknik Nr 2 2022

Renhetsteknik Nr 1 2022

Renhetsteknik Nr 4 2021

Renhetsteknik Nr 3 2021

Renhetsteknik Nr 2 2021

Renhetsteknik Nr 1 2021

Renhetsteknik Nr 4 2020

Renhetsteknik Nr 3 2020

Renhetsteknik Nr 2 2020

Renhetsteknik Nr 1 2020

Renhetsteknik Nr 4 2019

Renhetsteknik Nr 3 2019

Renhetsteknik Nr 2 2019

Renhetsteknik Nr 1 2019

Renhetsteknik Nr 4 2018

Renhetsteknik Nr 3 2018

Renhetsteknik Nr 2 2018

Renhetsteknik Nr 1 2018

PRESSRELEASER, FÖRETAGSINFORMATION OCH FÖRSLAG TILL INNEHÅLL

Sänds direkt till tidningens redaktör. Se under Redaktion & Produktion.

KOMMANDE UTGIVNINGAR (PRELIMINÄRT)

RenhetsTeknik ges ut 4 gånger om året, i mars, juni, september och december. Utgivning preliminärt i mitten av månaden och materialdag 1 månad tidigare.

NR 2023:3

Material 2023-08-15
Utgivning 2023-09-14

NR 2023:4

Material 2023-11-14
Utgivning 2023-12-14

NR 2024:1

Material 2024-02-13
Utgivning 2024-03-14

NR 2024:2

Material 2024-05-21
Utgivning 2024-06-20