RenhetsTeknik

RenhetsTeknik

RenhetsTeknik (The Nordic Journal of Contamination Control and Cleanroom Technology) är föreningens egen branschtidning.

Tidningen, som ges ut i elektronisk form med tre nummer per år, innehåller aktuell information om utbildningar, utveckling, forskning och standarder, rapporter och nyhetsnotiser om företag och produkter samt viktig föreningsinformation.

Medlemmar har alltid tillgång till de senaste två numren via medlemssidan på https://r3nordic.org/medlem/medlemsomrade/ (Lösenord krävs, vilket du hittar på det senaste nyhetsbrevet eller får genom att kontakta kansliet.)

 

Pressreleaser, företagsinformation och förslag till innehåll

Sänds direkt till tidningens redaktör. Se under Redaktion & produktion

Kommande utgivningar (preliminärt)

RenhetsTeknik ges ut 3 gånger om året, i mars, juni, september och december. Utgivning preliminärt i mitten av månaden och materialdag 1 månad tidigare.

NR 2024:1

Material 2024-02-13
Utgivning 2024-03-14

NR 2024:2

Material 2024-05-21
Utgivning 2024-06-20