Renhetsteknik Nr 3, 2018

RENHETSTEKNIK

RenhetsTeknik (Nordisk Journal för Renhetsteknik och Rena Rum) är föreningens egen officiella publikation och branschtidning som distribueras gratis till alla medlemmar. Tidningen, som ges ut med fyra nummer per år, innehåller aktuell information om utbildningar, utveckling, forskning och standarder, rapporter och nyhetsnotiser om företag och produkter samt viktig föreningsinformation.

PRESSRELEASER, FÖRETAGSINFORMATION OCH FÖRSLAG TILL INNEHÅLL

sänds direkt till tidningens redaktör. Se under Redaktion & Produktion.

KOMMANDE UTGIVNINGAR

UTGIVNING2018:3

Material 2018-08-09
Annonsbokning

UTGIVNING2018:4

Material 2018-11-15
Annonsbokning

UTGIVNING2019:1

Material 2019-02-21
Annonsbokning

UTGIVNING2019:2

Material 2019-05-16
Annonsbokning

För fullständig utgivningsplan 2018-2019 tryck här!