VÅRA SEKTIONER

null

VÄLKOMMEN

R3 Nordic är känt för sitt stora och professionella kontaktnät och både inom Norden och via internationella organisationer såsom ICCCS sam systerföreningarna PDA och PHSS.
null

PRESENTATIONER/PRESENTATIONS

Om du deltagit på en föreläsning kan du i vissa fall och på begäran få tillgång till presentationer.
If you have attended to a lecture you might, upon request, gain access to presentations.

– Symposium 2018
– Sjukhusdagen 29/11, 2017

Klicka här!

null

IDEELL FÖRENING

R3 Nordic är en ideell förening med rötter i det sena 1960 talet. Medlemmar är enskilda personer och företag samt representanter för sjukvården, universitet och institutioner m.fl. Medlemsländer är Danmark, Finland, Norge och Sverige.
null

KURSER & WORKSHOP

R3 Nordic arrangerar kurser och workshop inom följande områden: – Läkemedel, – Sjukvård, – Elektronik, – Livsmedel, – Mikrobiologi, – Skyddsventilation och – Mätteknik.
null

RENHETSTEKNIK

Nordic är med sin breda expertis, kompetens och kunskapsförmedling en uppskattad medspelare i standardiseringsarbeten inom renhetsteknik och närliggande områden.
null

KURSER ÖVER TIDEN

Arbetsintensiteten inom de olika områdena och dess kursutbud varierar över tid beroende på intresse och behov som i sin tur är avhängigt den aktuella situationen i de olika nordiska länderna och dess påverkan av R3:s verksamhet

Ny hemsida

2018-02-26 Ny hemsida har lanserats per 2018-02-26. Komplettering av information kommer ske efterhand, men om ni noterar något som saknas och/eller…

Läs mer här...
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida