Om R3

Om R3 Nordic

Det juridiska namnet på föreningen, som i dagligt tal kallas R3 Nordic, är Nordiska R3-föreningen.

R3 Nordic är en ideell och allmännyttig organisation som verkar för att främja utvecklingsarbete, utbildning och vetenskaplig forskning inom området Renlighetsteknik och Rena Rum (på svenska R3-teknik), dvs anordnande av miljöer och system med låg och kontrollerad föroreningsnivå för såväl person- som produktskydd, med tillhörande underhåll och teknik.

I egen regi arrangerar föreningen grundkurser i renhetsteknik, men även olika temadagar kring ventilation och sjukhusdagar mm och genom samarbetspartners genomförs certifieringar enligt EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) och CTCB-I ( The Cleanroom Testing and Certification Board International).

R3 Nordic arrangerar normalt årligen även ett symposium med tillhörande utställning som ger möjlighet att såväl tillgodogöra sig nya kunskaper inom olika områden av RenhetsTeknik, som att knyta kontakter och hitta affärsmöjligheter.

Föreningen har sitt säte i Sverige medan styrelsen består av representanter från 4 länder; Sverige, Norge, Danmark och Finland. I samtliga dessa länder finns ett lokalt arbetsutskott (LAU) som bl a ansvarar för inhemska kurser och för symposierna som växlar mellan länderna. I föreningen finns också olika sektioner med specialkompetens inom prioriterade verksamhetsområden.

R3 Nordic är medlem av ICCCS, ett internationellt samarbetsorgan för systerföreningar i ett flertal andra länder världen över och samarbetar bl a med PDA (Parenteral Drug Association).

Föreningen är inte registrerad för moms och har inget VAT-nummer.

Historik - från flygplan till nanoteknik

År 1962 inbjöd Kungliga Flygförvaltningen representanter från SAAB, Ericsson, AGA, bensinbolag och andra till en konferens i Linköping kring renhetstekniska frågor. Orsaken var att haveriutredningar och materialgranskningar visade på föroreningar av allsköns art, form och storlek i hydraul-, instrument- och motorsystem. Kunde dessa små partiklar och föroreningar påverka funktion och hållbarhet. Denna konferens, kontakter med den renhetstekniska föreningen A2C2 i USA 1963 samt en handbok från 1965 med titeln ”Renlighet vid materialhantering” är några av de företeelser som initierade idéerna till en svensk renhetsteknisk förening.

Hösten 1966 samlades nio män i Stockholm för att diskutera en sammanslutning för renhetstekniska frågor. En svensk R3-kommitté bildades och en interimsstyrelse bildades 1969. Året därpå anslöt sig Norge, Danmark och Finland och vid ett möte i Sandefjord, Norge våren 1970, bildades Nordiska R3-föreningen.

De renhetstekniska problemen inom flygvapen- och verkstadsindustrin lade grunden. Efterhand kom dock renhetstekniken inom läkemelsområdet att dominera intresset inom föreningen. Under 1990-talet vidgades vyerna och intressenter för livsmedel, mikrobiologi och mikroelektronik tillslöt. Genom bildandet av IKL intensifierades samarbetet med internationella organisationer, vilket också är grunden till att det togs ett beslut att börja använda namnet R3 Nordic.