Guidelines

Skicka kommentarer och frågor angående riktlinjerna till info@r3nordic.org. Vi kommer att vidarebefordra dessa till någon av författarna.

Vägledning om sjukhusventilation

R3 Nordic är stolta över att meddela publiceringen av en ny riktlinje om Sjukhusventilation.

Riktlinjen är skriven av en grupp nordiska experter från Danmark, Finland, Norge och Sverige som har årtionden av internationell erfarenhet inom området. Under flera år har författarna till detta dokument haft en gemensam förståelse om den solida grunden för design av sjukhusventilation som nu har publicerats i denna gemensamma riktlinje för de nordiska länderna.

Denna designguide ger råd och en solid grund för design samt för verifiering av teknisk prestanda för ventilationssystem. Den ger också råd till användarna för att bedöma förverkligandet av viktiga inomhusparametrar samt kvalitetssäkring av systemets prestanda under hela dess livscykel. Riktlinjen beskriver grundläggande krav för lämplig design av ventilationssystem för sjukhusapplikationer och uttrycker vad som anses vara bästa praxis inom området vid publiceringstillfället.

Den publicerade riktlinjen underhålls kontinuerligt av R3:s riktlinjesektion för att göra dem till levande dokument som kan inkludera nya framsteg och återkoppling från fältet.

Vi skulle vilja uppmärksamma bidragsgivare från Danmark; @Flemming Malcho, @Jan Mottlau, Finland; @Kim Hagström, @Jukka Vasara, Norge; @Kari Solem Aune och Sverige; @Bengt Ljungqvist, @Berit Reinmüller.

Det fullständiga dokumentet kan laddas ner gratis från följande länk: https://r3nordic.org/wp-content/uploads/2023/09/R3-Nordic-Guideline-for-Hospital-Ventilation_20092023.pdf. 20 september 2023.

Säkerställd renhet i vårdens lokaler

Projekteringsprocess för att uppnå optimal lokalfunktion avseende renhet

I samarbete mellan R3 Nordic och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har rapporten ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler – Projekteringsprocess för att uppnå optimal lokalfunktion avseende renhet” utgivits.

Pelle Gustafson, Löf och Lennart Hultberg, R3 Nordic har varit projektledare för arbetet.

Läs rapporten här: Säkerställd renhet i vårdens lokaler (lof.se)

December 16, 2021

R3s norm för öppna laf-enheter

Denna standard innefattar definitioner, testmetoder och rekommendationer för öppna LAF-enheter.

Framtagen av Åke L Möller och Bernt Åslund.

Ladda ner normen här: R3s NORM FÖR ÖPPNA LAF-ENHETER.pdf

9 september 1985