Retningslinjer

Send kommentarer og spørgsmål om retningslinjerne til info@r3nordic.org. Vi sender dem videre til en af forfatterne.

Vejledning om hospitalsventilation

R3 Nordic er stolte af at kunne annoncere udgivelsen af en ny guideline om hospitalsventilation.

Guidelinen er skrevet af en gruppe nordiske eksperter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, som har årtiers international erfaring på området. Forfatterne til dette dokument har i flere år haft en fælles forståelse af det solide fundament for design af hospitalsventilation, som nu er blevet offentliggjort i denne fælles retningslinje for de nordiske lande.

Denne designguide giver råd og et solidt grundlag for design og verifikation af ventilationssystemers tekniske ydeevne. Den giver også brugerne råd til at vurdere realiseringen af vigtige indendørs parametre og kvalitetssikring af systemets ydeevne i hele dets livscyklus. Vejledningen beskriver grundlæggende krav til korrekt design af ventilationssystemer til hospitalsbrug og udtrykker, hvad der betragtes som bedste praksis på området på udgivelsestidspunktet.

Den offentliggjorte retningslinje vedligeholdes løbende af R3-retningslinjesektionen for at gøre dem til levende dokumenter, der kan inkludere nye udviklinger og feedback fra feltet.

Vi vil gerne takke bidragydere fra Danmark; @Flemming Malcho, @Jan Mottlau, Finland; @Kim Hagström, @Jukka Vasara, Norge; @Kari Solem Aune og Sverige; @Bengt Ljungqvist, @Berit Reinmüller.

Det fulde dokument kan downloades gratis fra følgende link: https://r3nordic.org/wp-content/uploads/2023/09/R3-Nordic-Guideline-for-Hospital-Ventilation_20092023.pdf. 20. september 2023.

Sikring af renlighed i sundhedsfaciliteter

Designproces for at opnå optimal rumfunktion med hensyn til renlighed

I samarbejde mellemR3 Nordic og Löf (Löf Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) er rapporten “Säkerställd renhet i vårdens lokaler – Projekteringsprocess för att uppnå optimal lokalfunktion avseende renhet” blevet udgivet.

Pelle Gustafson, Löf, og Lennart Hultberg,R3 Nordic, har været projektledere for arbejdet.


Læs rapporten her:
Sikring af renlighed i sundhedsfaciliteter (lof.se)

16. december 2021

R3's standard for åbne laf-enheder

Denne standard indeholder definitioner, testmetoder og anbefalinger for åbne LAF-enheder.

Udarbejdet af Åke L. Möller og Bernt Åslund.

Download standarden her: R3’s STANDARD FOR ÅBNE LAF-ENHEDER.pdf

9. september 1985