RenhetsTeknik

RenhetsTeknik

RenhetsTeknik (The Nordic Journal of Contamination Control and Cleanroom Technology) er foreningens eget fagblad.

Magasinet, der udkommer i elektronisk form med tre numre om året, indeholder opdaterede oplysninger om uddannelse, udvikling, forskning og standarder, rapporter og nyheder om virksomheder og produkter samt vigtige foreningsoplysninger.


Medlemmer har altid adgang til de seneste to numre via medlemssiden på https://r3nordic.org/medlem/medlemsomrade/.
(Det kræver et password, som kan findes på det seneste nyhedsbrev eller fås ved henvendelse til sekretariatet).

Pressemeddelelser, virksomhedsoplysninger og forslag til indhold

Sendes direkte til bladets redaktør. Se under Redigering og produktion

Kommende publikationer (foreløbig)

RenhetsTeknik udkommer 3 gange om året, i marts, juni, september og december. Udgivelsen forventes i midten af måneden og materialedatoen 1 måned tidligere.

NR 2024:1

Materiale 2024-02-13
Publikation 2024-03-14

NR 2024:2

Materiale 2024-05-21
Udgivelse2024-06-20