RenhetsTeknik

RenhetsTeknik

RenhetsTeknik (The Nordic Journal of Contamination Control and Cleanroom Technology) on yhdistyksen oma ammattilehti.

Lehti julkaistaan sähköisessä muodossa kolme numeroa vuodessa, ja se sisältää ajantasaista tietoa koulutuksesta, kehittämisestä, tutkimuksesta ja standardeista, raportteja ja uutisia yrityksistä ja tuotteista sekä tärkeitä yhdistystietoja.


Jäsenillä on aina pääsy kahteen viimeisimpään numeroon jäsensivun kautta osoitteessa https://r3nordic.org/medlem/medlemsomrade/.
(Tarvitaan salasana, joka löytyy viimeisimmästä uutiskirjeestä tai jonka saa ottamalla yhteyttä sihteeristöön).

Lehdistötiedotteet, yritystiedot ja sisältöehdotukset

Lähetetään suoraan lehden päätoimittajalle. Katso kohta Editointi ja tuotanto

Tulevat julkaisut (alustavat)

RenhetsTeknik ilmestyy kolme kertaa vuodessa, maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Julkaisu alustavasti kuun puolivälissä ja materiaalipäivä 1 kuukautta aikaisemmin.

NR 2024:1

Materiaali 2024-02-13
Julkaisu 2024-03-14

NR 2024:2

Materiaali 2024-05-21
Julkaisu2024-06-20