RenhetsTeknik

RenhetsTeknik

RenhetsTeknik (The Nordic Journal of Contamination Control and Cleanroom Technology) er foreningens eget fagtidsskrift.

Magasinet, som utgis i elektronisk form med tre utgaver i året, inneholder oppdatert informasjon om opplæring, utvikling, forskning og standarder, rapporter og nyhetsnotiser om bedrifter og produkter samt viktig foreningsinformasjon.


Medlemmer har alltid tilgang til de to siste utgavene via medlemssiden på https://r3nordic.org/medlem/medlemsomrade/.
(Det kreves et passord, som du finner på det siste nyhetsbrevet eller får ved å kontakte sekretariatet).

Pressemeldinger, bedriftsinformasjon og forslag til innhold

Sendes direkte til bladets redaktør. Se under Redigering og produksjon

Kommende publikasjoner (foreløpige)

RenhetsTeknik utgis tre ganger i året, i mars, juni, september og desember. Publisering tentativt i midten av måneden og materialdag 1 måned tidligere.

NR 2024:1

Materiale 2024-02-13
Publikasjon 2024-03-14

NR 2024:2

Materiale 2024-05-21
Publisering2024-06-20