Om R3

Om R3 Nordic

Det juridiske navnet på organisasjonen, som i dagligtalen kalles R3 Nordic, er Nordiska R3-föreningen.

R3 Nordic er en ideell og allmennyttig organisasjon som fremmer utviklingsarbeid, utdanning og vitenskapelig forskning innen renhetsteknologi og rene rom (R3-teknologi), det vil si miljøer og systemer med lave og kontrollerte forurensningsnivåer for både person- og produktbeskyttelse, med tilhørende vedlikehold og teknologi.

I egen regi arrangerer foreningen grunnkurs i renholdsteknologi, men også ulike temadager om ventilasjon, sykehusdager etc., og gjennom samarbeidspartnere gjennomføres sertifisering i henhold til EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) og CTCB-I (The Cleanroom Testing and Certification Board International).

R3 Nordic arrangerer normalt også et årlig symposium med tilhørende utstilling som gir mulighet til å tilegne seg ny kunnskap på ulike områder innen rengjøringsteknologi, samt knytte kontakter og finne forretningsmuligheter.

Organisasjonen er basert i Sverige, mens styret består av representanter fra fire land: Sverige, Norge, Danmark og Finland. I hvert av disse landene finnes det en lokal områdekomité (LAU) som blant annet er ansvarlig for de nasjonale kursene og for symposiene som går på omgang mellom landene. Foreningen har også ulike seksjoner med spesialkompetanse på prioriterte virksomhetsområder.

R3 Nordic er medlem av ICCCS, et internasjonalt samarbeidsorgan for søsterforeninger i flere andre land rundt om i verden, og samarbeider med PDA (Parenteral Drug Association).

Organisasjonen er ikke momsregistrert og har ikke momsnummer.

Historikk - fra fly til nanoteknologi

I 1962 inviterte Luftfartsverket representanter fra SAAB, Ericsson, AGA, bensinselskaper og andre til en konferanse om renhold i Linköping. Årsaken var at ulykkesundersøkelser og materialrevisjoner avdekket forurensninger av alle slag, former og størrelser i hydraulikk-, instrument- og motorsystemer. Kan disse små partiklene og forurensningene påvirke funksjon og holdbarhet? Denne konferansen, kontakter med den renhetstekniske foreningen A2C2 i USA i 1963 og en håndbok fra 1965 med tittelen «Cleanliness in material handling» er noen av de fenomenene som satte i gang ideene om en svensk renhetsteknisk forening.

Høsten 1966 møttes ni menn i Stockholm for å diskutere en forening for renhetstekniske spørsmål. En svensk R3-komité ble dannet, og et interimsstyre ble opprettet i 1969. Året etter sluttet Norge, Danmark og Finland seg til, og på et møte i Sandefjord våren 1970 ble Nordiska R3-föreningen dannet.

Renhetsproblemene i luftfarts- og verkstedindustrien la grunnlaget. Etter hvert kom imidlertid renseteknologi på det farmasøytiske området til å dominere foreningens interesse. På 1990-tallet ble horisonten utvidet, og vi fikk flere interessenter innen mat, mikrobiologi og mikroelektronikk. Dannelsen av IKL intensiverte samarbeidet med internasjonale organisasjoner, noe som også ligger til grunn for beslutningen om å begynne å bruke navnet R3 Nordic.