Organisasjon

Organisasjon

Oppdatert etter valg på årsmøtet 2023.
Nyvalg og gjenvalg gjelder for 2 år
Årstallet viser når mandatet utløper.

Styret

E-post

Land

Periode

Lene Blicher Olesen, styreleder LBLO@niras.com DK 2022-2024
Jukka Vasara, nestleder jukka.vasara@granlund.fi FI 2023-2025
Geir Valen Pettersen, sekretær Geir.Valen.Pettersen@syklotronsenteret.no NEI 2022-2024
Lennart Hultberg, kasserer Lennart@processhygien.com SE 2022-2024
Alan Friis, medlem alfr@force.dk DK 2023-2025

Lokalt arbeidsutvalg

     
Jan Mottlau jamo@niras.com DK 2023-2025
Ledige @ DK  
Barbro Reiersøl barbro@aet.no NEI 2023-2025
Ledige @ NEI  
Jan Gustén jan.gusten@chalmers.se. SE  
Ledige @ SE  
Raimo Pärssinen raimo.parssinen@turkuamk.fi FI 2023-2025
Leila Kakko leila.kakko@tuni.fi FI 2022-2024

Valgkommisjonen

     
Ledige @ DK  
Ledige @ NEI  
Ledige @ SE  
Ledige @ FI  

Revisorer

     
Jonas Högman jonas.hogman@berendsen.se SE 2022-2024
Anders Rehn (stedfortreder) anders.rehn@crcmed.com SE 2023-2025
Jussi Kotomäki (stedfortreder) jussi.kotomaki@fhp-ww.com FI 2022-2024

Andre gjenstander:

President for sykehusseksjonen, Lennart Hultberg