Organisation

Uppdaterad efter val på årsmöte 2020.
Ny- och omval sker på 2 år
Årtal visar när uppdraget löper.

Styrelse Land Period
Lene Blicher Olesen, Ordförande DK 2020-2022
Alan Friis, Vice ordförande DK 2019-2021
Gun Wirtanen, Sekreterare FI 2019-2021
Lennart Hultberg, Skattmästare SE 2020-2022
Geir Valen Pettersen, ledamot NO 2020-2022
Lokalt Arbets Utskott LAU PERIOD
Vakant DK
Vakant DK
Barbro Reiersøl NO 2019-2021
Phuong Ngoc Huynh NO 2020-2022
Hong Thanh Thi Nguyen NO 2020-2022
Susanne Lemon SE 2020-2022
Thomas Jansson SE 2020-2022
Raimo Pärssinen FI 2019-2021
Leila Kakko FI 2020-2022
Valnämnd
Tom Juel Andersen, ordf. DK 2020-2022
Vakant NO
Tomas Lööf SE 2019-2021
Miko Stenman FI 2020-2022
Revisorer
Jonas Högman SE 2020-2022
Anders Rehn SE 2019-2021
Anne Perä-Takala FI 2020-2022

Övriga poster:

Ordförande sjukhussektionen, Lennart Hultberg