Organisation

Organisation

Uppdaterad efter val på årsmöte 2023.
Ny- och omval sker på 2 år
Årtal visar när uppdraget löper ut.

Styrelse

E-post

Land

Period

Lene Blicher Olesen, Ordförande LBLO@niras.com DK 2022-2024
Jukka Vasara, Vice ordförande jukka.vasara@granlund.fi FI 2023-2025
Geir Valen Pettersen, Sekreterare Geir.Valen.Pettersen@syklotronsenteret.no NO 2022-2024
Lennart Hultberg, Skattmästare Lennart@processhygien.com SE 2022-2024
Alan Friis, ledamot alfr@force.dk DK 2023-2025

Lokalt Arbets Utskott

     
Jan Mottlau jamo@niras.com DK 2023-2025
Vakant @ DK  
Barbro Reiersøl barbro@aet.no NO 2023-2025
Vakant @ NO  
Jan Gustén jan.gusten@chalmers.se. SE  
Vakant @ SE  
Raimo Pärssinen raimo.parssinen@turkuamk.fi FI 2023-2025
Leila Kakko leila.kakko@tuni.fi FI 2022-2024

Valnämnd

     
Vakant @ DK  
Vakant @ NO  
Vakant @ SE  
Vakant @ FI  

Revisorer

     
Jonas Högman jonas.hogman@berendsen.se SE 2022-2024
Anders Rehn (ersättare) anders.rehn@crcmed.com SE 2023-2025
Jussi Kotomäki (ersättare) jussi.kotomaki@fhp-ww.com FI 2022-2024

Övriga poster:

Ordförande sjukhussektionen, Lennart Hultberg