Organisation

Uppdaterad efter val på årsmöte 2022.
Ny- och omval sker på 2 år
Årtal visar när uppdraget löper.

Styrelse E-post Land Period
Lene Blicher Olesen, Ordförande LBLO@niras.com DK 2022-2024
Jukka Vasara, Vice ordförande jukka.vasara@granlund.fi FI 2021-2023
Geir Valen Pettersen, Sekreterare Geir.Valen.Pettersen@syklotronsenteret.no NO 2022-2024
Lennart Hultberg, Skattmästare Lennart@processhygien.com SE 2022-2024
Alan Friis, ledamot alfr@force.dk DK 2021-2023
Lokalt Arbets Utskott
Vakant @ DK
Vakant @ DK
Barbro Reiersøl barbro@aet.no NO 2021-2023
Phuong Ngoc Huynh Phuong.Ngoc.Huynh@sykehusapotekene.no NO 2022-2024
Hong Thanh  

hong.nguyen@ife.no

NO 2022-2024
Vakant @ SE
Vakant @ SE
Raimo Pärssinen raimo.parssinen@turkuamk.fi FI 2021-2023
Leila Kakko leila.kakko@tuni.fi FI 2022-2024
Jussi Kotomäk jussi.kotomaki@fhp-ww.com FI 2022-2024
Valnämnd
Vakant @ DK
Vakant @ NO
Vakant @ SE
Vakant @ FI
Revisorer
Jonas Högman jonas.hogman@berendsen.se SE 2022-2024
Anders Rehn anders.rehn@crcmed.com SE 2021-2023
Anne Perä-Takala @ FI 2022-2024

Övriga poster:

Ordförande sjukhussektionen, Lennart Hultberg