Organisation

Uppdaterad efter val på årsmöte 2021.
Ny- och omval sker på 2 år
Årtal visar när uppdraget löper.

Styrelse Land Period
Lene Blicher Olesen, Ordförande DK 2020-2022
Jukka Vasara, Vice ordförande FI 2021-2023
Geir Valen Pettersen, Sekreterare NO 2020-2022
Lennart Hultberg, Skattmästare SE 2020-2022
Alan Friis, ledamot DK 2021-2023
Lokalt Arbets Utskott LAU PERIOD
Vakant DK
Vakant DK
Barbro Reiersøl NO 2021-2023
Phuong Ngoc Huynh NO 2020-2022
Hong Thanh Thi Nguyen NO 2020-2022
Susanne Lemon SE 2020-2022
Thomas Jansson SE 2020-2022
Raimo Pärssinen FI 2021-2023
Leila Kakko FI 2020-2022
Valnämnd
Tom Juel Andersen, ordf. DK 2020-2022
Vakant NO
Vakant SE
Miko Stenman FI 2020-2022
Revisorer
Jonas Högman SE 2020-2022
Anders Rehn SE 2021-2023
Anne Perä-Takala FI 2020-2022

Övriga poster:

Ordförande sjukhussektionen, Lennart Hultberg