Medlem

Medlem i R3 Nordic

R3 Nordic är en ideell förening och för att få tillgång till föreningens breda utbud av information, utbildning och andra arrangemang, behöver du vara medlem.

Som medlem i R3 Nordic får du tillgång till den kompetens som vårt unika kontaktnät representerar och förutom ett brett kursutbud och årliga arrangemang har du på medlemssidan tillgång till de 2 senaste numren av branschtidningen RenhetsTeknik. Du får också aktuell information tillsänt dig via nyhetsbrev.