MEDLEM I R3 NORDIC

R3 Nordic är en ideell förening och för att få tillgång till föreningens breda utbud av information, utbildning och andra arrangemang, måste du vara medlem.

Som medlem i R3 Nordic får du tillgång till all den kompetens som vårt unika kontaktnät representerar. Förutom ett brett kursutbud och årliga arrangemang har du på medlemssidan alltid tillgång till de 2 senaste numren av branschtidningen RenhetsTeknik. Du får också viktig aktuell information tillsänt dig via nyhetsbrev. .

Företag kan registrera sig som stödjande medlem och förutom ovanstående direkta förmåner till företagets kontaktperson (registrerad som enskild medlem) erhåller företag en gratis kategori i Marknadsregistret som återfinns på webbsidan och i föreningens tidning (RenhetsTeknik) – samt 15% rabatt på all annonsering.

Ansök om medlemskap här!