BLI MEDLEM I R3 NORDIC

Som medlem i R3 Nordic får du tillgång till all den kompetens som vårt unika kontaktnät represen-terar. Förutom ett brett kursutbud, årliga arrange- mang, får du ett eget ex av branschtidningen RenhetsTeknik samt annan viktig aktuell infor-mation via e-post eller separata medlemsutskick.
Företag kan registrera sig som stödjande medlemsföretag och förutom ovanstående direkta förmåner till företagets kontaktperson (registrerad som medlem) erhåller företag en gratis rubrikannons i föreningens branschregister i tidningen och på webbsidan – Marknadsguiden – samt 15% rabatt på alla annonsinföranden i Renhets Teknik.