Stadgar

Stadgar

Gällande stadgar för R3 Nordic, med det juridiska namnet Nordiska R3-föreningen, är fastställda vid årsmötet i Odense 31 maj 1988 och reviderade vid årsmötet i Bergen 1990, Odense 1992, Helsingfors 1995, Köpenhamn 1996, Tammerfors 2006 och Oslo 2007.

Se fullständiga stadgar här (endast på svenska)