Enskilt medlemskap

Enskilt medlemskap I R3 Nordic

R3 Nordic är en ideell förening och för att få tillgång till föreningens breda utbud av information, utbildning och andra arrangemang, måste du vara medlem. Medlemsavgiften betalas per kalenderår via inbetalningskort som sänds ut från kansliet. Du kan ansöka om nytt medlemskap direkt här på hemsidan eller kontakta kansliet på telefon eller via e-post om du har några frågor.

Dubbelt medlemskap- PHSS

Genom särskilt samarbetsavtal kan föreningen erbjuda intresserade medlemmar i R3 Nordic ett rabatterat medlemskap i PHSS. En rabatt om £ 30 ges då på den normala medlemsavgiften i PHSS som framgår på https://phss.co.uk/page/Membership genom att ange en rabattkod för R3-medlemmar. Kontakta kansliet för att erhålla denna.

Dubbelt medlemskap - PDA

Genom särskilt samarbetsavtal kan föreningen även erbjuda intresserade medlemmar i R3 Nordic ett s k Secondary Membership i PDA – Parenteral Drug Association – till reducerat pris.

Sedan mitten av juni 2022 har PDA en helt ny medlemsstruktur och man har nu flera olika medlemstyper som samtliga har 3 olika nivåer; Essential, Plus och Premium. Läs mer på PDA | New Membership Structure.

Som R3-medlem erhåller man 10% rabatt på medlemspriset och för att bli medlem i PDA behöver man fylla i ansökan pda-membership-application.pdf som sedan skall skickas till membership@pda.org.

När ni skickar in medlemsansökan skall ni ange att ni är medlem i R3 Nordic för att ni skall få er rabatt och då PDA kontaktar oss för att verifiera medlemskapet är det viktigt att ni har ett aktivt medlemskap i R3 Nordic på plats först.

Ni kommer alltså att debiteras medlemsavgifter från respektive organisation och här gäller då att medlemsavgiften i R3 Nordic gäller för perioden januari – december medan medlemsavgiften i PDA gäller 1 år från betalning.

Medlemskap - Alternativ

Enskild medlem i R3 Nordic
Dubbelt medlemskap R3 Nordic och PHSS
Dubbelt medlemskap R3 Nordic och PDA
Medlemskap i samtliga tre organisationer