Annonser i RenhetsTeknik

Annonser i RenhetsTeknik

Fra 2024 vil RenhetsTeknik utgis 3 ganger i året i digital form. Medlemmer har alltid tilgang til de to siste utgavene på medlemssiden.

Last ned

Reklamemateriell

PDF (vektorgrafikk)+. Bilder 300 dpi – CMYK.
Filer via e-post: maks 15 Mb (komprimert)
* Materialdato = Bestillingsdato for annonser

Format og priser (sek)

Format og priser (sek)

A – Helside – A4 – Full størrelse A4 – 180 x 260 mm
9.900:-

B – 2/3 side – 2/3 størrelse – 112 x 260 mm
6.950:-

C – Halv side – Halv størrelse – 180 x 128 mm
6.650:-

D – Halv størrelse 2 kolonner – Halv størrelse 2 kolonner – 112 x 128 mm
4.650:-

E – Kvart side – Kvart størrelse – 180 x 62 mm
4.450:-

F – Kvartssida 2-sp – Kvart størrelse 2 col – 112 x 62 mm
3.150:-

Elektronisk publisering

Støttemedlem 15% totalrabatt.

Gjeninnføring av den tidligere annonseringsrabatten på 10 %.

Bestilling for et helt år (4 artikler) 15 % totalrabatt.

Forespurt sidetillegg 20 %.

R3 Nordic er en ideell organisasjon og krever derfor ikke merverdiavgift.