Retningslinjer

Send kommentarer og spørsmål om retningslinjene til info@r3nordic.org. Vi sender disse videre til en av forfatterne.

Retningslinjer for sykehusventilasjon

R3 Nordic er stolt over å kunne offentliggjøre en ny retningslinje for sykehusventilasjon.

Retningslinjen er skrevet av en gruppe nordiske eksperter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige som har flere tiår med internasjonal erfaring på området. Forfatterne av dette dokumentet har i flere år hatt en felles forståelse av det solide grunnlaget for utforming av sykehusventilasjon som nå er publisert i denne felles retningslinjen for de nordiske landene.

Denne prosjekteringsveiledningen gir råd og et solid grunnlag for prosjektering og verifisering av den tekniske ytelsen til ventilasjonssystemer. Den gir også råd til brukerne om hvordan de kan vurdere realiseringen av viktige innendørs parametere og kvalitetssikre systemets ytelse gjennom hele livssyklusen. Retningslinjen beskriver grunnleggende krav til riktig utforming av ventilasjonssystemer for sykehus og gir uttrykk for hva som anses som beste praksis på området på utgivelsestidspunktet.

De publiserte retningslinjene vedlikeholdes kontinuerlig av R3-retningslinjeseksjonen for å gjøre dem til levende dokumenter som kan inkludere ny utvikling og tilbakemeldinger fra feltet.

Vi vil gjerne takke bidragsytere fra Danmark; @Flemming Malcho, @Jan Mottlau, Finland; @Kim Hagström, @Jukka Vasara, Norge; @Kari Solem Aune og Sverige; @Bengt Ljungqvist, @Berit Reinmüller.

Hele dokumentet kan lastes ned gratis fra følgende lenke: https://r3nordic.org/wp-content/uploads/2023/09/R3-Nordic-Guideline-for-Hospital-Ventilation_20092023.pdf. 20. september 2023.

Sikre renhold i helseinstitusjoner

Designprosess for å oppnå optimal romfunksjon med hensyn til renhet

I samarbeid mellomR3 Nordic og Löf (Löf Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har rapporten «Säkerställd renhet i vårdens lokaler – Projekteringsprocess för att uppnå optimal lokalfunktion avseende renhet» blitt publisert.

Pelle Gustafson, Löf og Lennart Hultberg,R3 Nordic har vært prosjektledere for arbeidet.


Les rapporten her:
Sikring av renhold i helseinstitusjoner (lof.se)

16. desember 2021

R3s standard for åpne laf-enheter

Denne standarden inneholder definisjoner, testmetoder og anbefalinger for åpne LAF-enheter.

Utarbeidet av Åke L. Möller og Bernt Åslund.

Last ned standarden her: R3s STANDARD FOR ÅPNE LAFENHETER.pdf

9. september 1985