Om R3

Om R3 Nordic

Det juridiske navn på organisationen, der i daglig tale kaldes R3 Nordic, er Nordiska R3-föreningen.

R3 Nordic er en non-profit og almennyttig organisation, der fremmer udviklingsarbejde, uddannelse og videnskabelig forskning inden for renhedsteknologi og rene rum (R3 Technology), dvs. tilvejebringelse af miljøer og systemer med lave og kontrollerede niveauer af forurening til både personlig og produktbeskyttelse, med tilhørende vedligeholdelse og teknologi.

I eget regi arrangerer foreningen grundkurser i renhedsteknologi, men også forskellige temadage om ventilation og hospitalsdage m.m., og gennem partnere gennemføres certificeringer i henhold til EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) og CTCB-I (The Cleanroom Testing and Certification Board International).

R3 Nordic arrangerer normalt også et årligt symposium med en tilhørende udstilling, der giver mulighed for at tilegne sig ny viden inden for forskellige områder af rengøringsteknologi, samt at skabe kontakter og finde forretningsmuligheder.

Organisationen er baseret i Sverige, mens bestyrelsen består af repræsentanter fra fire lande: Sverige, Norge, Danmark og Finland. I hvert af disse lande er der en Local Area Committee (LAU), som bl.a. er ansvarlig for indenlandske kurser og for de symposier, der går på skift mellem landene. Foreningen har også forskellige sektioner med specialiseret ekspertise inden for prioriterede aktivitetsområder.

R3 Nordic er medlem af ICCCS, et internationalt samarbejdsorgan for søsterforeninger i flere andre lande rundt om i verden, og samarbejder med PDA (Parenteral Drug Association).

Organisationen er ikke momsregistreret og har ikke noget momsnummer.

Historie - fra flyvemaskiner til nanoteknologi

I 1962 inviterede det kongelige svenske luftfartsvæsen repræsentanter fra SAAB, Ericsson, AGA, benzinselskaber og andre til en konference i Linköping om renhedsspørgsmål. Årsagen var, at ulykkesundersøgelser og materialeaudits afslørede forureninger af alle slags, former og størrelser i hydraulik-, instrument- og motorsystemer. Kan disse små partikler og forureninger påvirke funktion og holdbarhed? Denne konference, kontakter med den renhedstekniske forening A2C2 i USA i 1963 og en håndbog fra 1965 med titlen “Cleanliness in material handling” er nogle af de fænomener, der satte gang i tankerne om en svensk renhedsteknisk forening.

I efteråret 1966 mødtes ni mænd i Stockholm for at diskutere en forening for spørgsmål om renhedsteknologi. En svensk R3-komité blev dannet, og en midlertidig bestyrelse blev oprettet i 1969. Året efter sluttede Norge, Danmark og Finland sig til, og på et møde i Sandefjord i Norge i foråret 1970 blev Nordiska R3-föreningen dannet.

Renlighedsproblemerne i rumfarts- og maskinindustrien lagde grunden. Efterhånden kom rensningsteknologi inden for det farmaceutiske område dog til at dominere foreningens interesse. I 1990’erne blev området udvidet, og interessenter inden for fødevarer, mikrobiologi og mikroelektronik blev tilføjet. Dannelsen af IKL intensiverede samarbejdet med internationale organisationer, hvilket også er grundlaget for beslutningen om at begynde at bruge navnet R3 Nordic.