OM R3 NORDIC

R3 NORDIC ERBJUDER DET BÄSTA AV KUNSKAPER FÖR UTBILDNING OCH UTVECKLING SAMT RELATIONER MELLAN FÖRETAG OCH VERKSAMHETER MED ANKNYTNING TILL R3-TEKNIKEN.

Förutom aktiviteter och möten för utbildning och utveckling, arrangerar föreningen årligen ett symposium och en utställning. Program och innehåll följer utvecklingen inom R3-tekniken (Renhet och Rena Rum) och ger deltagarna ett utomordentligt tillfälle att tillgodgöra sig såväl grundläggande som nya kunskaper inom alla delar av tekniken. Symposiet ger även fantastiska möjligheter till nya värdefulla kontakter inom R3-sfären. Utställningen, med deltagande företag från hela Europa, erbjuder såväl ett brett spektra av produkter för publiken som unika affärsmöjligheter och business-to-business-relationer för de deltagande företagen.

Föreningen är ideell och verksamheten leds av en huvudstyrelse. Varje land har ett lokalt arbetsutskott (LAU) med ansvar för bl a inhemska kurser och seminarier samt värdskapet för symposierna som växlar mellan länderna. Inom föreningen finns också ett antal sektioner med specialkompetens inom prioriterade verksamhetsområden. För mer information se föreningens stadgar.

Föreningens kansli handhar all administration och medlemskontakter. De ansvarar även för administrationen av all kursverksamhet samt föreningens egen bokhandel med facklitteratur, normer och standarder.

Föreningen är medlem av ICCCS, ett internationellt samarbetsorgan för systerföreningar i ett flertal andra länder världen över.Genom ett aktivt internationellt samarbete har föreningen även tecknat särskilda samarbetsavtal med bl a PDA (Parenteral Drug Association) och ESPC (European Sterile Products Confederation) där bl a PS (UK), A3P (Frankrike) och AEFI (Spanien) ingår.