ENSKILT MEDLEMSKAP I R3 NORDIC

R3 Nordic är en ideell förening och för att få tillgång till föreningens breda utbud av information, utbildning och andra arrangemang, måste du vara medlem. Medlemsavgiften betalas per kalenderår via inbetalningskort som sänds ut från kansliet. Du kan ansöka om nytt medlemskap direkt här på hemsidan eller kontakta kansliet på telefon eller via e-post om du har några frågor.

DUBBELT MEDLEMSKAP- PHSS

Genom särskilt samarbetsavtal kan föreningen erbjuda intresserade medlemmar i R3 Nordic ett dubbelt medlemskap (Reciprocal Membership) i PHSS. Normalt är medlemsavgiften i PHSS £ 99,88. Om du istället löser dubbelt medlemskap genom R3 Nordic betalar du endast SEK 800 (£ 63). Betalning måste ske senast den 15 februari varje år och gäller för kalenderår.

DUBBELT MEDLEMSKAP - PDA

Genom särskilt samarbetsavtal kan föreningen även erbjuda intresserade medlemmar i R3 Nordic ett s k Secondary Membership i PDA – Parenteral Drug Association – till reducerat pris. Normalt är medlemsavgiften $ 259 per år. Om du löser dubbelt medlemskap genom R3 Nordic betalar du SEK 2150 ($ 249). Medlemsavgiften gäller från den dag betalningen registreras och ett år framåt.

MEDLEMSAVGIFTER

Enskild medlem i R3 Nordic SEK 650
Dubbelt medlemskap R3 Nordic och PHSS SEK 1 450
Dubbelt medlemskap R3 Nordic och PDA SEK 2 800 
Medlemskap i samtliga tre organisationer SEK 3 600