Presentations from Symposium 2023

Deltagare på 2023 års symposium kan nu få åtkomst till de presentationer som visades på detta. Mer information finns i nyhetsbrev från 30 juni men du kan även kontakta R3-kansliet. It is now possible for attendees of the 2023 Symposium to access the presentations shown at this. More information is to be found in a…