Årlige møter

Dokumenter til og fra årsmøter.

Datum/date:  23.05.2024
Online, via Microsoft Teams.
Tid/time: 17:00 – 18.00

Anmälan om deltagande skall göras per e-post till info@r3nordic.org senast torsdag 16 maj. Vi behöver då uppgift om till vilken e-postadress som möteslänk skall skickas till.
Registration for participation must be made by e-mail to info@r3nordic.org no later than Thursday 16 May.We then need information on which email address the meeting link should be sent to.

Årsmöteshandlingar (uppdateras efterhand)

  1. Resultatrapport vs fg år och budget / Results report vs previous year and budget
  2. Balansomslutning / Balance Sheet
  3. Resultatrapport / Results report
  4. Balansrapport / Balance report
  5. Revisionsberättelse / Audit report
  6. Budget 2024
  7. Styrelsens årsberättelse / The board’s annual report
  8. Dagordning / Agenda
  9.  Valberedningens förslag / The selection committee’s proposal
  10. Protokoll / Protocol