R3 Nordic har de kunskaper och gedigna kompetenser som krävs för en professionell utbildning inom R3-tekniken. Årligen genomförs grundkurser, specialkurser för olika tekniker och branscher, seminarier, certifieringar samt internationella kurser. För att på bästa sätt tillmötesgå medlemmarna, genomförs kurser och arrangemang i samtliga fyra länder.

Förutom erfarna lärare och experter inom R3-teknik har föreningen även tillgång till specialistkompetens inom de olika verksamheterna livsmedel, mikrobiologi, läkemedel, mätning och standardisering.

Kurssamordningen ligger på styrelsen och har du några frågor eller förslag att diskutera kring föreningens kurser, ber vi dig kontakta oss.

Empty tab. Edit page to add content here.

Föreningen har tillgång till specialistkompetens inom de olika verksamheterna livsmedel, mikrobiologi, läkemedel, mätning och standardisering.

I samarbete med KTH och S2C2 från Skottland, genomför föreningen även certifieringar för certifierade “Cleanroom Testers” (CTBC).

Föreningen arrangerar återkommande olika temadagar kring t ex ventilation, sjukhusdagar m fl.

Se exempel från Sjukhusgruppen.

Har du förslag eller önskemål är du välkommen att kontakta oss.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.