Symposium 2022

Det 51:a symposiet kommer att hållas 29-31 augusti 2022, på Naantali Spa i Nådendal, Finland.
Se här för mer information: https://r3nordic.org/symposium-exhibition-2022/

Symposium 2021

Även symposiet 2021 har fått ställas in och senareläggas ytterligare ett år.

Symposium 2020

Symposiet kunde på grund av coronapandemin inte hållas som planerat utan senarelades i ett första skede till maj 2021.

Symposium 2019

Den 6-7 maj 2019 arrangerade Nordiska R3-föreningen det 50:e symposiet(!) vilket gick av stapeln den  på Hotell Birger Jarl i Stockholm.

Symposium 2018

Under 2018 hölls symposiet i Finland, den 22-23 maj, på Naantali Spa i Nådendal.