Sjukhusdagen

26 September 2022 kl 08-16

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rosénsalen, ingång 95/96

Se inbjudan som PDF.

Säkerställd renhet i vårdens lokaler

Temat för sjukhusdagen, ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler”, syftar till att ge deltagaren verktyg för att finnas med under en hel process vid projektering av vårdlokaler, från formulerade krav och ambitioner till risk- och konsekvensbedömningar. Under dagen ges exempel på hur riskbedömning kan utformas och nyttjas för ett operationsrum.

En grundförutsättning för vårdarkitektur och teknikutformning är att nivåer på renhet tydliggörs. Det gäller för samtliga lokaler eftersom nivån varierar mellan exempelvis allmänna utrymmen till rum med krav på kontrollerad renhet, som ex operationsrummet.

Metodiken kan tillämpas från specialistsjukhus till vårdcentraler. Grundläggande är att patient-, personal-, material- och utrustningsflöden redovisas och baseras på hur verksamheten ska bedrivas.

Sjukhusdagen redovisar inte färdiga tekniklösningar utan vägleder genom att presentera verktyg för att stärka vårdpersonalens roll vid utformning av nya och befintliga lokaler genom att förtydliga:

  • renhet och renhetsteknik samt hur renhetsnivåer kan beskrivas,
  • projekteringsprocessens olika delar; från program till drift och förvaltning.

Föreläsare Sjukhusdagen

Lennart Hultberg

Ordförande i sjukhuskommittén R3 Nordic
Konsult och föreläsare inom Kvalité och hygien, Rena Rum och kontrollerade miljöer, GMP samt produktionsteknik och verksamhetsstyrning för främst läkemedels- och livs- medelsindustrin samt sjukhus, hälsosektorn och medicinteknisk tillverkning.

Pelle Gustafsson

Chefsläkare (MD, PhD) på LÖF
Tumör- och traumaortoped som blev försäkringsbolagstjänsteman. Efter många års arbete i Lund som läkare och chef tog han 2012 över som chefläkare för Löf, med ansvar för bolagets patientsäkerhetsarbete.
Han är också en av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Jan Gustén

Professor, Göteborg
Ansvarig för utbildning och forskning inom områdena klimat- och renhetsteknik med inriktning på utformning av och säkerställd funktion i vårdlokaler, speciellt operations- salar för infektionskänslig kirurgi.

Jonas Eriksson

Teknisk chef (Msc), Region Uppsala
Teknisk chef för Fastighet och Service, Region Uppsala, med lång erfarenhet inom läkemedel och hälsosektorn.

AVGIFT

3 950 kr

I deltagaravgiften ingår
– ett ex av dokumentet ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler” i bokform,
– kaffe och lunch,
– medlemskap i R3 Nordic 2022 inkl bl a bransch- och medlemstidningen RenhetsTeknik

3 300 kr för medlem i R3 Nordic

ANMÄLAN

Senast måndag 19 september 2022 till info@r3nordic.org.

PROGRAM

09.00      Välkommen. Dagens upplägg                                                                                   Lennart Hultberg

09.15      Värdet av rekommendationer och riktlinjer i sjukvård                                               Pelle Gustafsson

09.45      Hur kan projektet svara upp mot detta behov? Dokumentets upplägg/struktur        Lennart Hultberg

10.15      Kaffe

10.30      Begreppet/begreppen renhet                                                                                    Lennart Hultberg

11.00      Hur kan sjukvården använda vårt dokument?

Riskvärdering under projektering och drift                                                                  Pelle Gustafsson

11.45      Lunch

12.45      Hantering av renhet i programskrivning och i projekteringsprocessen, tillämpning           Jan Gustén

13.30      Säkerställd renhet under verksamhet; Ansvar och åtgärdsstrategi under drift.          Jonas Eriksson

14.00      Kaffe

14.30      Luftrenhet; förutsättningar för låga nivåer vid infektionskänslig verksamhet/kirurgi

(sektionering, teknik, vårdrutiner)                                                                                      Jan Gustén

15.00      Summering av dagen                                                                  Lennart Hultberg / Pelle Gustafsson

Se inbjudan som PDF.