1 produkt

Grunnkurs i renromsteknikk, 16. – 17. oktober 2023. (Prices in NOK)

NB! You must choose NOK as currency in order tot get the correct price! 
OBS! Du måste välja NOK som valuta för att få korrekt pris!

To participate in courses or symposiums, you must be a member of R3. If you are not a member before, a membership fee for 1 year will be added.
För att medverka på kurser eller symposium måste du vara medlem i R3. Är du inte medlem sedan tidigare tillkommer medlemsavgift för 1 år.