REDAKTION & PRODUKTION

RenhetsTeknik (Contamination Control and Cleanroom Technology)

Redaktör till RenhetsTeknik sökes!

Namn:
Organisation:


E-post:

Telefon:
Mobil:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Land:

Berit Reinmüller
Chalmers Tekniska Högskola
beritr@chalmers.se
+46 (0)8 643 9105
+46 (0)733 845 968
Svedalavägen 10
SE-12152
Johanneshov
Sverige

Namn:
Organisation:

E-post:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Land:

Anders Jarl
A J Consulting
anders@aj-con.se
.
+46 (0)70 650 82 30
.

Enköpingsvägen 7A
SE-749 60
Enköping
Sverige