Staalcentrum udfører projekter i regi af to offentlige innovationsnetværk Dansk Materiale Netværk og FoodNetwork. Alle projekter involverer virksomheder (primært SMV’er) og videnpartnere fra vores netværk. Videnholdet er i hvert tilfælde sammensat efter relevans og udbytte for de deltagende virksomheder.

Hvis du ønsker at vide mere om nogle af projekterne eller har en projektide, som du tænker Staalcentrum kunne være interesseret i så kontakt vores daglige leder Alan Friis [alan.friis@r3nordic.org]

FoodNetwork

  • Accelereret teknologi til fødevareproduktion

Dansk Materiale Netværk (DMN)

  • Limning af plast til stål
  • Best Practice inden for hygiejnisk design
  • Hygiejniske materialer og rengørelige overflader
  • ERFA gruppe for fødevarekontaktmaterialer

Accelereret teknologi skal  styrke betingelserne for, at fødevareproducenter og producenter af udstyr hertil sammen udnytter ny og avanceret teknologi til gavn for deres fælles forretning.

Målsætningen er todelt:

  1. at skabe grundlag for ny forretning baseret på utraditionel tilgang til produktion,
  2. at øge fleksibiliteten i produktion via understøttelse med datadrevne løsninger.

Vi sætter virksomheder i stand til at vurdere, hvilken udvikling de skal igennem for at blive parate til at kunne udnytte ny teknologi med stor forretningsmæssig effekt. Konkret at styrke deres evne til:

  1. hurtigt at tilpasse produkter til kundekrav
  2. at skabe uset værdi på nye parametre som opfylder slutbruger behov,
  3. at kunne effektivisere produktion og logistik.

Partnere: SDU, DTU, FORCE Technology, en række virksomheder og FoodNetwork

Radisurf har en patenteret teknologi til limning af plast til stål, hvilket KM Rustfri og andre virksomheder, der laver udstyrsdele i forskellige materialer har stor interesse i. Projektet omhandler indledende undersøgelser af funktionalitet af konkrete samlinger og test af deres styrke og holdbarhed.

Partnere: Radisurf, KM Rustfri og DMN

Der er generelt stor interesse for praktisk anvendelige vejledninger i hygiejnisk design og drift af procesanlæg. Staalcentrum har tidligere produceret en række guidelines og projektaktiviteten beskæftiger sig med at lave best practice dokumenter på yderligere områder, der har interesse hos medlemsvirksomhederne. Pt handler det om validering af rengøring i lukkede systemer og fødevarekontaktmaterialer.

Partnere: Damstahl, Preben Z, FORCE Technology, Bactoforce, KM Rustfri, NGI og DMN

Hygiejniske materialer og specifik rengørelige overflader er afgørende for den hygiejniske performance af fødevareprocesser. Vi tester hygiejnisk kvalitet af en række materialer med forskellig overfaldefinish og ruhedsprofiler. Formålet er at skabe et mere nuanceret billede af, hvordan man vælger den rette løsning i en given proces, vel at mærke en prisfornuftig løsning. Fokus har været på metaller, men efter behov ser vi også på andre materialer

Partnere: DFM, Damstahl, Alfa Laval, FORCE Technology, Bactoforce, KM Rustfri, NGI, Blücher Metal, DTU og DMN

Sidste skud på stammen er etablering af en ERFA gruppe for fødevarekontaktmaterialer. Gruppen blev etableret den 19/9 2017. Formålet er at udbrede viden om fødevarekontaktmaterialer, den relevante lovgivning og at virksomheder kan udveksle deres erfaringer på området. Det kan fx være hvor meget man skal specificere overfor en leverandør eller hvordan man håndterer underleverancer ved opbygning af udstyr og processer.

Partnere: FORCE Technology, Hygiejne Fokus og DMN