OBS! Läs detta om priser och valutor!

Priset för kurser anges ofta i SEK, men när annan valuta gäller framgår detta på artikeln och du måste då välja den aktuella valutan på höger sida av bilden, alternativt på flaggan, för att priset skall visas korrekt. Betalning i felaktig valuta gäller inte och kommer att returneras. 

Betalning kan ske mot faktura eller med kort.

NB! Read this about prices and currencies!

Prices are often in SEK, but when other currency is used this is shown for the product.  You must choose this currency on the right side of the page, or by clicking the proper flag, in order for prices to show correctly. Payments in wrong currency are not valid and will be returned.  

Payment by invoice or card.

1 produkt

Grunnkurs i renromsteknikk, 16. – 17. oktober 2023. (Prices in NOK)

NB! You must choose NOK as currency in order tot get the correct price! 
OBS! Du måste välja NOK som valuta för att få korrekt pris!

To participate in courses or symposiums, you must be a member of R3. If you are not a member before, a membership fee for 1 year will be added.
För att medverka på kurser eller symposium måste du vara medlem i R3. Är du inte medlem sedan tidigare tillkommer medlemsavgift för 1 år.