PDA LITTERATUR

EFTER ÖVERENSKOMMELSE MED PDA HAR MEDLEMMAR I R3 NORDIC MÖJLIGHET ATT KÖPA PDA-LITTERATUR (PDA/DHI CO-PUBLISHED TECHNICAL BOOKS) TILL SAMMA PRIS SOM PDA:S MEDLEMMAR. TYVÄRR KAN DU DOCK INTE BESTÄLLA DENNA LITTERATUR VIA VARUKORGEN, SOM ÖVRIGA TITLAR. BESTÄLLNINGEN MÅSTE GÅ VIA VÅRT KANSLI FÖR ATT DET LÄGRE PRISET SKA GÄLLA.

Tryck på länken sök PDA-LITTERATUR. Du kommer till PDA:s bokhandel där du kan studera titlarna. Om du vill köpa någon noterar du titel eller titlar, namn och nummer på det du vill köpa. Sedan gör du din beställning på formuläret nedan (e-post-beställning till R3 Nordic). Ange titel, titlar, namn och nummer samt dina egna uppgifter, namn och fakturaadress, så beställer kansliet åt dig. Leverans och faktura kommer direkt till dig.

Har du några frågor kan du kontakta kansliet på telefon 040-16 10 80.

VIKTIGT!

Observera att samtliga beställningar måste gå genom kansliet för att det lägre priset ska gälla.

BESTÄLL