Ny rapport ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler”!

I samarbete mellan R3 Nordic och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har nu rapporten ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler – Projekteringsprocess för att uppnå optimal lokalfunktion avseende renhet” utgivits. Pelle Gustafson, Löf och Lennart Hultberg, R3 Nordic har varit projektledare för arbetet. Läs rapporten här: Säkerställd renhet i vårdens lokaler (lof.se)

Detaljer

Information finska medlemmar / Finnish members

Medlemsavgifter 2022 / Membership fees 2022 Nytt för 2022 blir att även finska medlemmar kommer att faktureras från Sverige. Då vi med detta samlar all medlemsadministration för samtliga länder till ett och samma ställe får vi bättre kontroll och en effektivare hantering. Vänligen notera att medlemsavgiften även för finska medlemmar faktureras med 650,00 SEK, vilket är…

Detaljer