CACR April 2018

April-numret av CACR (Clean Air and Containment Review) finns tillgängligt på medlemssidan. The April-issue of CACR (Clean Air and Containment Review) is available in the member area. R3 Member Area  

Detaljer

Ny medlemssida

Som medlem i R3 Nordic har du åtkomst till en särskild sida som du kan nå med länk nedan. R3 Member Area Saknar du lösenordet kan du kontakta kansliet på info@r3nordic.org.  Sidan kommer att fyllas med ny information successivt.  

Detaljer

Ny hemsida

2018-02-26 Ny hemsida har lanserats per 2018-02-26. Komplettering av information kommer ske efterhand, men om ni noterar något som saknas och/eller undrar något får ni gärna höra av er.

Detaljer