Kallelse till föreningens årsmöte

Härmed kallas R3 Nordics medlemmar till föreningens årsmötesförhandlingar måndag 25 maj kl 17.00 på Naantali Spa (Louise) i Tammerfors, inför årets Symposium! Möteshandlingar kommer att finnas på hemsidan och läggs successivt ut på https://r3nordic.org/arsmote-2020/ Styrelsen för R3 Nordic

Detaljer

CACR nr 38, 39 & 40

Nr 38, 39 och 40 av CACR (Clean Air & Containment Review) är nu utlagda på medlemssidan efter en längre försening. Vi hoppas att kommande nummer kan publiceras utan fördröjning.