Om du deltagit på en föreläsning kan du på begäran få tillträde till föreläsningsmaterialet under en begränsad tid. Skicka ett meddelande till kansliet på info@r3nordic.org.
If you have attended to a lecture you might, upon request, gain access to presentations. Send a message to the R3-office at info@r3nordic.org.

Observera att allt material tillhör respektive föreläsare, är skyddat av upphovsrätt och får inte spridas utan tillstånd.

Presentationer från Symposium 22-23 Maj 2018
Dag 1, Pharma, morgon
Dag 1, Pharma, eftermiddag
Dag 2, Pharma

Presentationer från Sjukhusdagen 29/11 2017
Val och uppbyggnad av ventilationslösning på BoIC
Sterilteknik BoIC
Verksamhetsområde Hybrid och intervention i BoIC
BoIC presentation Tyréns
OP 8, Hybridoperation, Plan 4 BoIC