R3 LITTERATURLISTA

Genom R3 Nordic kan du beställa R3-litteratur, proceedings från de symposier vi arrangerat, normer samt standarder. Under respektive grupp har vi listat de titlar som idag finns på vårt kansli. Om du är intresserad av en beställning ber vi dig att göra den beställning via mail direkt till vårt kansli (under KONTAKTA OSS). Var noga med att ange rätt titel. Kansliet sänder din beställning direkt till dörren tillsammans med faktura, inklusive porto.
Vid frågor vänligen kontakta vårt kansli på telefon +46 (0)40 16 10 80.