REGISTRERINGSRAPPORT                                    

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter för fysiska personer; datum för utfärdandet av registerrapporten 21 december 2018

  1. Registerhanteraren

Namn Nordiska R3-föreningen (R3Nordic)

Kontaktadress (e-post): info@r3nordic.org

 

  1. Kontaktperson som handhar registret

Namn: Kanslipersonal på R3Nordic

Kontaktadress (e-post): info@r3nordic.org

 

  1. Registrets namn

R3Nordics medlems- och deltagarregister

 

  1. Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används vid fakturering av medlems- och deltagaravgifter, utskick av information om medlemsaktiviteter, symposier, temadagar, kurser, material från de olika tillfällena som finns i elektroniskt format samt för utskick av medlemstidningen i pappersformat.

 

  1. Registrets innehåll

Namn, företag/arbetsgivare/organisation, postadress, e-postadress, faktureringsadress, medlemskapsinformation och deltagande i aktiviteter. För certifierade kurser upprätthålls en lista över de medlemmar som gett lov till detta. Detta tillägg används för påminnelser t.ex. då certifikat skall förnyas för att auktoriseringen upprätthålls.

 

  1. Regelbunden information

R3Nordics medlemsregister uppdateras årligen samt deltagarregister vid arrangerade evenemang (symposier, kurser etc.).

 

  1. Utgivning av information ur medlems- och deltagarregister.

Information om medlemmar ges endast ut i samband med medlemsaktiviteter. Information som utger består av namn, företag/arbetsgivare och land).

 

  1. Överföring av information utanför EU/EES

Information om medlemmar överlämnas inte till aktörer utanför EU/ETA.

 

  1. Principer för registersäkerheten

Information som behandlas med dator: Medlems- och deltagarregisterfiler som finns i informationssystemet skyddas via vanliga, tekniska lösningar. Användning av registret kräver personligt användarnamn och lösenord. Tillgången till registret är begränsad till den person / de personer, vilka föreningen har gett i uppdrag att upprätthålla medlems- och deltagarregistret och vilka arbetar på kansliet. Därtill kan av föreningens styrelse auktoriserade personer få tillgång till uppgifter om medlemmar då uppgifterna behövs för medlemsaktiviteter. Personuppgifter lagras lokalt på föreningens dator, med backup i molnet via Visma respektive Microsoft Office 365. Programvaror som används för hantering av personuppgifter utgörs av Visma Administration 1000, Lime Easy (CRM) samt Microsofts Office-paket.