BRANSCHREGISTER

R3 Nordics stödjande medlemsföretag erbjuder dig och ditt företag produkter och tjänster inom renhetsteknik och rena rum. Vill du också marknadsföra dina tjänster och produkter i vårt branschregister och i vår Marknadsguide i RenhetsTeknik? Under rubrikerna KONTAKT eller MEDLEM kan du begära information eller direkt ansöka om stödjande medlemskap.

Underlag och formulär för deltagande i Branschregistret och Marknadsguiden (RT) får du med automatik efter det att medlemsavgiften för stödjande medlemskap är betald.

Om du redan finns med, men vill ändra/komplettera dina uppgifter så ber vi dig att mejla till kansliet på info@r3nordic.org.