REDAKTION & PRODUKTION

RenhetsTeknik (Contamination Control and Cleanroom Technology)

RenhetsTeknik ges ut 4 gånger per år, i mars, juni, september och december.
There are 4 issues of RenhetsTeknik, in March, June, September and December.

Ladda ner / dowload information (PDF)

ANNONSMATERIAL

Mac – Xads, PDF eller eps (Bifoga ”egna” typsnitt eller vektorisera)
PC – Xads, PDF eller eps (Förhandsbild Mac / Ange typsnitt).
Bifoga utskriftsprov eller PDF (vektorgrafik)+. Bilder 300 dpi – CMYK.
Filer via e-post: max 15 Mb (komprimerat)
* Materialdag = Beställningsdag för annonser

AD MATERIAL

Mac – Xads, PDF or eps: (enclose odd fonts or vectorize).
PC – Xads, PDF or eps: (Note fonts, preview Mac)
Always enclose print sample or PDF. Pictures 300 dpi – CMYK.
Files via e-mail: max 15Mb (Zip/Stuff)
* Material day = last day for order an AD

FORMAT & PRISER (SEK) / AD SIZES & PRICES (SEK)

A – Helsida – A4 · Full size A4 · 180 x 260 mm
9.900:-

– Helsida A4 utfall · Dropout Full size A4 · 180 x 260 + 5 mm
10.400:-

B – 2/3-sida · 2/3 size · 112 x 260 mm
6.950:-

C – Halvsida · Half size · 180 x 128 mm
6.650:-

D – Halvsida 2-sp · Half size 2 columns · 112 x 128 mm
4.650:-

E – Kvartssida · Quarter size · 180 x 62 mm
4.450:-

F – Kvartssida 2-sp · Quarter size 2 col · 112 x 62 mm
3.150:-

Priserna inkluderar 4-färgstryck · Prices include 4 colours.

Stödjande medlem 15 % totalrabatt · Supporting member 15 % discount.
Återinförande av tidigare annons 10 % rabatt · Reorder of same Ad 10 % discount.
Beställning helår (4 nr) 15 % totalrabatt · 1 year order (4 issues) 15 % total discount.

Begärd sida tillägg 20 % · Especial request of page + 20 %

R3 Nordic är en ideell förening och debiterar därför ingen moms.