R3 NORDIC SYMPOSIUM & EXHIBITION

Sedan 1969 har föreningen arrangerat och inbjudit till symposier där värdskapet vandrat mellan länderna. Med åren har även en utställning blivit en alltmer viktig del av symposiet. Program och innehåll följer utvecklingen inom R3-tekniken och ger deltagarna ett utomordentligt tillfälle att tillgodgöra sig såväl grundläggande som nya kunskaper inom alla delar av tekniken. Symposiet ger även fantastiska möjligheter till nya värdefulla kontakter inom R3-sfären. Utställningen, med deltagande företag från hela Europa, erbjuder såväl ett brett spektra av produkter för publiken som unika affärsmöjligheter och business-to-business-relationer för de deltagande företagen.