Ny rapport ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler”!

I samarbete mellan R3 Nordic och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har nu rapporten ”Säkerställd renhet i vårdens lokaler – Projekteringsprocess för att uppnå optimal lokalfunktion avseende renhet” utgivits. Pelle Gustafson, Löf och Lennart Hultberg, R3 Nordic har varit projektledare för arbetet. Läs rapporten här: Säkerställd renhet i vårdens lokaler (lof.se)