Kallelse

Härmed kallas R3 Nordics medlemmar till föreningens årsmötesförhandlingar söndag 5 maj kl 18.00 på Hotell Birger Jarl, Stockholm, inför årets Symposium! Möteshandlingar kommer att finnas på hemsidan! R3 Nordic bjuder på en enklare middag efter mötet varför vi behöver din anmälan per på e-post till kansli@r3nordic.org senast måndag 22 april.